شور ( این روزا دم غروب ) / کربلایی حسین طاهری

3:16