هایی سروده سهراب سپهری - دکلمه : سیمین آذرمهر 2:11