ویدئوی منتشر شده از نحوه سقوط هواپیمای روسی توسط رژیم صهیونیستی 1:07