پیام تبریک رئیس کانون ناشنوایان ایران بمناسبت روز جهانی زبان های اشاره از ژاپن 0:39