خندوانه، 16 مرداد 94، تکمیل جملات توسط میهمانان هفته

4:33