برنامه طلوع با اجرای بیژن باقری در شبکه چهار سیما - 46 1:50