لحظه بالابردن جام قهرمانی فوتسال آسیاتوسط بانوان ایرانی 0:52