دلم گرفته ای دوست، هوای گریه با من با صدای همایون شجریان

7:10