زمینه(با غم و غربت عجینه) / کربلایی حسین طاهری

7:22