دستگاه خرپای تیرچه صنعتی (گروه مهندسی افرند صنعت) 0:38