تیزر رادیویی اپلیکیشن پی بوم بانک سینا با گویندگی بیژن باقری 0:44