فریمورک چیست؟ چرا Framework ها فرشتگان برنامه نویسی هستند؟ 21:33