قسمتهایی از "آخرین موهیکان" زبان اصلی + دوبله فارسی 1:00