هشتمین دوره قرعه کشی بزرگ مصرف کنندگان گلستان 19:30