فیدر میکسر خودکششی VIRAGE 170 با ظرفیت 17 متر مکعب 3:38