دومین تیتراژ آغازین انیمه بوروتو-با آهنگ کامل 3:58