وقتی یک دزد با یک خودرو با کیفیت رو به رو میشه 0:30