نماهنگ زیبای «دختر باران» - در مدح حضرت معصومه علیهاالسلام 2:51