رقص مختلط دختران و پسران در آذربایجان غربی (بوکان) 0:32