تجدید میثاق دانش آموزان دختر استثنایی شهر تهران با آرمان های امام راحل

0:59