قطعی شدن حکم اعدام 8 نفر از عوامل تروریستی در تهران

0:44