منتخبی از اجرای بیژن باقری به مناسبت تولد رادیو 1396 0:56