موشن گرافیک و انیمیشن تبلیغاتی الو باتری (طراحی و ساخت با پیکارتون) 1:04