16 دقیقه طلایی (ویدئوی منتشر شده در سایت سازمان فضایی ایران از سفر پیشگام) 3:51