اصلاح کیلومتر ایسیو زیمنس بایفیول با پرتابل نگارخودرو 2:34