تیتراژ برنامه ی طلوع با گویندگی بیژن باقری در شبکه چهار - 3 1:09