کمپانی Exertis Linx از تبلت مخصوص گیمرهای خود رونمایی ک 4:35