نصب گیرنده دیجیتال سوزوکی گرند ویتارا - ماهان اسپرت 1:11