درایور 100 وات LED با پاورفکتور 95 و راندمان 88 درصد 2:15