خلاصه بازی شاهین شهرداری بوشهر 2 - 0 نود ارومیه 5:40