اگر یک صابون رو داخل ماکروویو بذاریم چه اتفاقی می افتد 1:00