رجز علیه آل سعود خبیث | سید امیر حسینی کربلائی 2:33