پیش زمینه(لا اری الموت الا سعاده) / حاج محمدرضا طاهری 2:54