به هلاکت رسیدن چند وهابی توسط هواپیمای ارتش سوریه

2:44