2020 - خلاصه دیدار فوتبال ساحلی جام ملتهای آسیا، ایران - عمان 2:07