خندوانه، 10 مهر 94، پشت صحنه اجرای علی مسعودی 5:21