شور (امشب دلم به شور و شینه) / حاج محمدرضا طاهری – کربلایی حسین طاهری 7:28