فلسفه نماز از زبان رائفی پور(خواهش می کنم نگاه کنید...) 6:05