برنامه طلوع با اجرای بیژن باقری در شبکه چهار سیما - 48 1:24