ملاقات خانم طاهره جوان (کارآفرین برتر ملی) با مهندس علی زارعی و بازدید از کارگاه دومینو 2:48