ملاقات خانم طاهره جوان (کارآفرین برتر ملی) با مهندس علی زارعی و بازدید از کارگاه دومینو

2:48