برنامه پرواز کنکوری ها- شبکه یک/ بیست و هشتم مهر93 20:01