واکنش جالب هنرمندان به زلزله تهران درجشنواره یلدای اپرا 26:28