ماهیگیری ، صید مهیج و دیدنی ماهی کپور 4.740 کیلوگرمی 2:09