شعر کربلا به زبان فرخی با نوای احسان فرخ و شعری از صفا 6:18