راه اندازی نیروگاه خورشیدی 100کیلوواتی سولارصنعت BPN 2:22