خندوانه، 21 مهر 94، اجرای مهران غفوریان و امیرمهدی ژوله 25:38