رفلکس های تند و تحلیل عضلات بیمار مبتلا به ای ال اس 1:24