برنامه طلوع با اجرای بیژن باقری در شبکه چهار سیما - 36 1:22