برنامه طلوع با اجرای بیژن باقری در شبکه چهار سیما - 18 2:11