پخ زن اتوماتیک فوق سبک مدل UZ12- ساخت N.KO جمهوری چک 3:12